Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 6

(CH3)2CHCHBrCHO bileşiği nasıl okunur?

Çözüm: Bileşiğin açık formülünü yazarsak soru kolayca çözülür. Yazalım;

Screen Shot 2016-04-11 at 14.58.09

En uzun zincir 4 karbonlu ve aldehit, demek ki okumamızın sonu …bütanal diye bitecek. Fonksiyonel gruptaki (aldehit grubu) C atomunun numarası 1 olacağına göre diğer C atomları buna göre numaralanır. Bileşiğimiz de;

2-brom, 3-metil bütanal diye okunur.

< Soru 5Soru 7 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa