Aldehit, Keton, Asit, Ester – Soru 7

Toplam 0,55 mol glikol ve formaldehit karışımı yeteri kadar Na ile tepkimeye sokuluyor. Oluşan gaz 3 atm. basınç ve 270C ta 4,1 L hacim işgal ettiğine göre karışımda kaç mol formaldehit vardır?

Çözüm: Na ile glikol tepkimeye girer, formaldehit girmez. Tepkimeyi yazalım;

Screen Shot 2016-04-11 at 15.00.16

Çıkan gaz H2 gazı olup, 1 mol glikolden 1 mol H2 gazı ele geçer. H2 nin mol sayısını bulursak, glikolün de mol sayısını bulmuş oluruz.

P.V = n.R.T denkleminde verilenleri yerine koyarsak ;

3.4,1 = n.0,082.300   ok   n = 0,5 mol H2

0,5 mol H2, 0,5 mol glikolden çıkacağına göre karışımda 0,5 mol glikol ve 0,55-0,50 = 0,05 mol formaldehit vardır.

< Soru 6Soru 8 >


Aldehit, Keton, Asit, Ester Ana Sayfa