Atom ve Periyodik Sistem – Soru 16

X-2, Y+1 ve Z+3 iyonları izoelektronik olduğuna göre atom numaraları arasındaki sıralama nasıl olur?

Çözüm: Bu tür sorularda elektron sayısı olarak herhangi bir sayı kabul ederseniz, çözüm çok kolay ve kısa olur. Elektron sayısını 10 kabul edelim.

X-2: 2 elektron alarak 10 elektrona ulaştığına göre nötr halde 8 elektronu  vardır. Atom numarası 8 dir.

Y+1:  1 elektron vererek 10 elektronu kaldığına göre nötr halde 11  elektron

vardır. Atom numarası 11 dir.

Z+3: Aynı mantıkla Z nin atom numarası 13 olur.

Atom numaraları sıralaması Z>Y>X şeklinde olur.

Değer vermeden çözüm yaparsak; X-2 nin elektron sayısına a dersek, atom numarası (a-2) olur. Aynı mantıkla Y+1 in atom numarası (a+1), Z+3 ün de (a+3) olur. Sıralama a+3> a+1> a-2 şeklinde olur.

< Soru 15  –  Soru 17 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *