Atom ve Periyodik Sistem – Soru 20

Klor elementinin yaklaşık yaklaşık % 75 i 1735Cl ve % 25 i  1737Cl  izotoplarından oluşuyorsa klor elementinin ortalama atom kütlesi kaçtır?

Çözüm: Bu tür sorularda 100 tane atom olsaydı diye düşünülürse çözüm çok kolay olur.

100 atomdan 75’i  1735Cl ve 25 si de  1737Cl atomudur. 100 atom için toplam kütle;

75.35 + 25.37 = 2625 +925 =3550 olur. Bu miktar100 atomun kütlesi olduğuna göre klor için ortalama atom kütlesi yaklaşık olarak 35,5 dir.

< Soru 19  –  Soru 21 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *