Atom ve Periyodik Sistem – Soru 22

İzotop atomlar ile izobar atomlar arasında nasıl bir fark vardır?

Yanıt: İzotop aynı yer izobar aynı ağırlık demektir.(bu tür kelimelerin anlamlarını bilirseniz konuyu daha kolay anlarsınız). Aynı yerden kastedilen periyodik çizelgede aynı kutuda olma durumudur. Aynı kutuda olan atomlar aynı elementin atomlarıdır. Yani proton sayıları (dolayısıyla elektron sayıları) aynı olan elementlerdir. Farklı olan ise nötron sayılarıdır. Bu durumda izotop atomlar; proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlar diye tanımlanır.

İzotop atomların elektron sayıları aynı olduğu için kimyasal özellikleri aynıdır.

İzobar aynı ağırlık anlamında olduğuna göre bu tür atomların (proton + nötron) sayıları birbirine eşittir. Proton sayıları farklı olacağından elektron sayıları da farklıdır. Dolayısıyla izobar atomların kimyasal özellikleri farklıdır.

< Soru 21  –  Soru 23 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *