Atom ve Periyodik Sistem – Soru 27

Ca, Sr, Ba triadlar kuralına uyan 3 elementtir. Kalsiyumun atom kütlesi 40, baryumun atom kütlesi 137,3 olduğuna göre triadlar kuralına göre stronsiyumun atom kütlesi nedir?

Çözüm: Triadlar kuralına göre ortadaki elementin atom kütlesi, diğer 2 elementin atom kütlelerinin aritmetik ortalamasına eşitti. Bu durumda Sr’un atom kütlesi (40+137,3) /2 =88,6 olarak bulunur. Bulunan değer gerçek değere (87,62) çok yakın bir değerdir.

< Soru 26  –  Soru 28 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *