Atom ve Periyodik Sistem – Soru 36

İyonlaşma enerjileri;

X için                190     570     870     5980

Y için                210     420      3550    5029 K.cal/mol olarak verildiğine göre X ve Y elementlerinin periyodik çizelgedeki yerleri nerededir?

Yanıt: X için ilk 3 iyonlaşma değerleri arasında çok büyük olmayan farklar varken 3. İle 4. arasında çok büyük farklar vardır. Yani ilk 3 elektron kolay kopmasına karşın 4.elektronu koparmak için öncekilere göre çok büyük enerji gerekmektedir. Bu durumda X elementinin 3 değerlik elektronu vardır, 3A grubundadır. Aynı mantıkla düşünerek Y elementinin 2A grubunda olduğunu anlarız.

Uyarı: İ.E. değerleri ile bir elementin yalnız grup numarasını bulabiliriz, periyot numarasını bulamayız.

< Soru 35  –  Soru 37 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *