Atom ve Periyodik Sistem – Soru 5

Eşit kütlede hidrojen ve oksijen gazı karışımı tepkimeye sokuluyor.

Tepkime sonunda 54 g H2O oluştuğuna göre hangi maddeden kaç g artmıştır?   (H=1,   O=16)

Çözüm: Suyun formülü H2O olduğuna göre 1 mol su 18 g’dır. 54 g H2O 3mole eşittir. 3 mol suda 3.16=48 g oksijen ve 3.2=6 g hidrojen vardır. Başlangıçta 48 g oksijen ile 48 g hidrojen olması gerekir. (6 g oksijen ve 6 g hidrojen olması olanaksızdır).

Bu durumda oksijenin tamamı tükenirken 48-6=42 g hidrojen artar.

< Soru 4 – Soru 6 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *