Atom ve Periyodik Sistem – Soru 7

X ile Y kendi aralarında 2 farklı bileşik oluşturmaktadır. Birinci bileşikte %40 X, ikinci bileşikte ise %60 X vardır. Birinci bileşiğin formülü XY3 olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir?

Çözüm: Her 2 bileşikten de 100’er g alalım. (Yüzde sorularında 100 sayısını temel alırsanız, çözüme kolayca ulaşabilirsiniz.)

Birinci bileşikte 40 g X ve 60 g Y vardır. Bu durumda 40 g X 1 mol atom, 60 g Y ise 3 mol atom gibi düşünülürse ( çünkü birinci bileşiğin formülü XY3 idi) ikinci bileşikteki 60 g X 1,5 mol atom,40 g Y ise 2 mol atom olur. Yani ikinci bileşiğin formülü X1,5Y2 olur ki katsayıların tam sayı olması gerektiğini düşünerek her 2 katsayı da 2 ile çarpılırsa X3Y4 formülü elde edilir.

< Soru 6 – Soru 8 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *