Analitik Geometri – Soru 36 – 40

Soru 36:

2x – 3y + 12 = 0 doğrusu ile y = Screen Shot 2015-12-15 at 12.55.22x + 2 doğrusuna eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik yer denklemi nedir?

Screen Shot 2016-03-05 at 11.39.18

Çözüm:

Doğruların grafiklerini çizerek soruyu mantıkla çözelim: Aradığımız geometrik yer doğrusu eğimiScreen Shot 2015-12-15 at 12.55.22 olan bir doğru olacaktır. Grafiklere bakarak n değerinin 3 olduğunu görüyoruz. Öyleyse geometrik yer doğrusunun denklemi y =Screen Shot 2015-12-15 at 12.55.22x + 3 olur. Denklemi standart hale getirmek için eşitliğin her 2 tarafını 3 ile çarpalım.

3y=2x+9    ok    2x-3y +9=0

(Paralel 2 doğruya eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik yeri, bu iki doğrunun tam ortasında olan paralel bir doğrudur)

Not: Bu tür soruların da formülü var. Formül severler her soru tipi için ayrı bir formül ezberleyebilirler.


Soru 37:

A(2,4) noktasının y=x doğrusuna göre simetriği B, y=-x doğrusuna göre simetriği C ise BC doğrusunun denklemini bulun.

Screen Shot 2016-03-05 at 11.43.39

Çözüm:

A(a,b) noktasının y=x doğrusuna göre simetriği (b,a) (x ve y yer değiştirdi) y=-x doğrusuna göre simetriği (-b,-a) (x ve y hem yer, hem işaret değiştirdi). Bu kuralları şekil çizerek kendiniz de bulabilirsiniz. Soruya uygun şekil yanda çizilmiştir. Şimdi yapılacak iş BC doğrusunun denklemini bulmaktır. Bunun için mBC’yi bulalım.

Screen Shot 2016-03-05 at 11.44.56 bu değeri B’nin koordinatlarıyla beraber y=mx+n denkleminde yerine koyalım;

y=mx+n    ok    2=Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.47.4 +n    ok    n=0 olduğuna göre denklem y=Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.47x olur.


Soru 38:

Şekildeki ABCD yamuğunun alanı kaçtır?

Screen Shot 2016-03-05 at 11.47.05

Çözüm:

Önce doğrunun denklemini yazalım;

m=-1 (neden) ve n=6   ok    y=- x + 6

Doğru denkleminde y yerine 4 koyarsak;

4=- x + 6  ok    x=2 buna göre B(2,4) olur.

Doğru denkleminde y yerine -2 koyarsak – 2 = – x + 6  ok    x=8 buna göre de C(8,-2) olur.

Yamuğun alanı= Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.47(alt taban+ üst taban).yükseklik

Alt taban: DC= 8, üst taban: AB=2, yükseklik: AD=6

Alan=Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.47(8+2).6 =30 olur.


Soru 39:

2x-y-3=0 doğrusu ile 2x-3y+1=0 doğrusu arasındaki açıların tanjantları kaçtır?

Çözüm:

Verilen doğru denklemlerinin eğimlerini bulalım:

2x-y-3=0  ok    y=2x-3  ok    m1=2

2x-3y+1=0  ok    3y=2x+1  ok    y= Screen Shot 2015-12-15 at 12.55.22x+ Screen Shot 2016-03-05 at 11.51.07  ok    m2Screen Shot 2015-12-15 at 12.55.22  bu değerleri

tanα =Screen Shot 2016-03-05 at 10.57.48 eşitliğinde yerine koyarsak tanα = Screen Shot 2016-03-05 at 11.52.03 olur. m1 ile m2 yer değiştirirse tanα = –Screen Shot 2016-03-05 at 11.52.03 olur. Bunun nedeni kesişen 2 doğru arasında (dik olma durumu hariç) biri dar, biri geniş olmak üzere 2 açı olmasıdır.


Screen Shot 2016-03-05 at 11.53.47

Soru 40:

Yandaki şekilde A ve B noktalarının koordinatları verilmiştir. x ekseni üzerinde öyle bir C noktası bulunuz ki AC+BC toplamı en küçük olsun.

 

 

 

 

Çözüm:

Screen Shot 2016-03-05 at 11.57.39

A noktasının x eksenine göre simetriğini alalım; A’(2,-3) olur. A’B doğrusunun x eksenini kestiği nokta aradığımız C noktasıdır. Çünkü 2 nokta arasında en kısa mesafe bu 2 noktayı birleştiren doğru parçasıdır. AC=A’C olduğundan A’C yerine AC yazılabilir. Buna göre de AC+BC toplamı en küçük olur.

Şimdi yapılacak iş A’B doğrusunun denklemini bulmak;

Screen Shot 2016-03-05 at 11.55.22 ve B(6,5) noktasını alalım;

y=mx +n  ok    5=2.6+n  ok    n=-7  ok    y=2x -7

C noktasında y değeri 0 olacağından x= Screen Shot 2016-03-05 at 11.56.56 olur. C’nin      koordinatları (Screen Shot 2016-03-05 at 11.56.56, 0)

Not: Yukardaki soruyu A’nın değil de B’nin x eksenine göre simetriğini alarak da çözebilirsiniz (Bi zahmet, çözüverin).


< Soru 31 – 35  –  Soru 41 – 45 >

Çözümlü Analitik Geometri Soruları Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *