Analitik Geometri – Soru 51 – 55

Soru 51:

x2 + y2 = 2 çemberi ile y = mx + 2 doğrusu birbirine teğet ise m’ nin değeri kaçtır?

Çözüm:

Bu tür sorular 2. derece denklemlerden bildiğiniz screen-shot-2016-09-25-at-2-36-21-am kavramıyla kolayca çözülür. x2 + y2 =2 denkleminde y yerine  (mx +2) yazarak ortak çözüm yapalım.

x2 + (mx + 2)2 = 2   ok   x2 +m2x2 +4mx +4 – 2 = 0

(m2 + 1 )x2 +4mx +2 = 0   ok   Bu denklemde a=m2+1, b=4m ve c=2 olduğuna göre;

Doğru çembere teğet olduğundan ortak çözümün 1 tane kökü olması gerekir ki bunun için  delta= 0 olmalıdır.delta = b2 – 4ac eşitliğinden,

16m2 – 4.(m2 + 1).2 = 0   ok   m = artieksi1 olur.


Soru 52:

x2 + y2 – 4x -2ky + 3k – 9 = 0 çemberi orjinden geçtiğine göre, yarıçap uzunluğu kaçtır?

Çözüm:

Oldukça kolay bir soru. Çember orjinden geçtiğine göre, orjinin  koordinatları  (0,0) denklemi sağlar. x ve y gördüğümüz yere 0 yazarsak k=3 bulunur. Buna göre çemberin denklemi;

x2 + y2 – 4x – 6y = 0 olur. Yarıçap uzunluğu da screen-shot-2016-09-25-at-2-39-58-am olur.

(Önceki çözümlere bakarak soruyu siz çözün.)


Soru 53:

y = mx + 2 doğrusunun x2 + y2 = 2 çemberi üzerinde bir kiriş ayırması için m ne olmalıdır?

Çözüm:

Bir doğrunun bir çember üzerinde kiriş ayırması demek; doğrunun çemberi 2 noktada kesmesi demektir. Bu durumda yapılması gereken, ortak çözümde screen-shot-2016-09-25-at-2-36-21-am>0 olacak şekilde işlem yapmaktır.

Ortak çözüm için çember denkleminde y yerine mx+2 koyalım.

x2 + (mx+2)2 = 2  ok   x2 + m2x2 + 4mx + 2 = 0

(m2+1)x2 + 4mx + 2 = 0      eşitliğinde:    a=m2+1, b=4m, c=2 olduğuna göre

screen-shot-2016-09-25-at-2-36-21-am = b2 – 4ac = 16m2 – 4.(m2+1).2 =8m2– 8 dir. screen-shot-2016-09-25-at-2-36-21-am>0 olacak şekilde işaret tablosunu yapalım;

screen-shot-2016-09-25-at-2-42-27-am

İşaret tablosuna göre m<-1 ve m>1 olmalıdır. (m=-1 ve m=1 için doğru çembere teğet olur, neden?)


Soru 54:

x2+ y2 – 6x = 0 çemberinin üzerindeki A(2, 2kokiki) noktasından geçen çapın öteki uç noktası B’nin koordinatları nedir?

Çözüm:

Çemberin merkezinin koordinatlarını bulursak soru çözülmüş olur. Eşleştirme yöntemine göre a=3 ve b=0 olur. Veya yukardaki eşitliği (x – 3)2 + (y – 0)2 = 0 şeklinde yazarak da merkezin koordinatlarını bulabiliriz. Merkez AB’nin orta noktası olacağına göre;

screen-shot-2016-09-25-at-2-46-43-am = 3   ok   xB = 4 ve aynı mantıkla yB = -2kokiki bulunur. Yani aranılan nokta; B(4, -2kokiki) dir.


Soru 55:

x2 + y2 – 4y + m = 0 çemberinin x = 3 doğrusuna teğet olması için m kaç olmalıdır?

Çözüm:

Eşleştirme yöntemine göre; a=0 ve b=2 dir. Merkezin koordinatları (0, 2) ve yarıçap 3 olduğuna göre çemberin denklemini yazarsak;  x2 + (y-2)2 = 9  ok   x2 + y2 – 4y + 4 – 9 = 0  ok   m = -5 (yarıçapın niye 3 olduğunu anlamayanlara; (0, 2) noktasının x = 3 doğrusuna uzaklığının 3 olduğunu belirtelim.)

Çözümü bir de screen-shot-2016-09-25-at-2-36-21-am yardımıyla yapalım. Çember x = 3 doğrusuna teğet olduğuna göre çember denklemi ile doğru denkleminin ortak çözümünde  screen-shot-2016-09-25-at-2-36-21-am = 0 olmalıdır. Buna göre çember denkleminde x yerine 3 koyalım.

32 + y2– 4y + m = 0  ok   y2 – 4y + m + 9= 0  bu ikinci derece denklemde; a = 1, b = -4 ve c = m + 9 olduğuna göre  screen-shot-2016-09-25-at-2-36-21-am= 0  ok   m = -5 (İşlemi siz tamamlayın)


< Soru 46 – 50  –  Soru 56 – 60 >

Çözümlü Analitik Geometri Soruları Ana Sayfa