Analitik Geometri – Soru 61 – 65

Soru 61:

3x + 4y – 24 = 0 doğrusu ve eksenlere 1.bölgede teğet olan çemberin denklemi nedir?

Çözüm:

Soruya uygun bir şekil çizerek soruyu kolayca çözelim;

 

 

 

 

 

 

Şekle göre AD = 6-r,  DE = 6-r, BF = 8-r, EF = 8-r (Bu değerleri siz de bulun.)

DE+EF = 10 olduğuna (neden?) göre,  6-r + 8-r = 10    r=2

Merkezin koordinatları (2, 2) ve yarıçap 2olduğuna göre çember denklemi;

(x-2)2 + (y-2)2 = 4 olur.

Dikkat ederseniz soruyu basit çember bilgileri ile çözdük. Analitik çözüm için aşağıdaki soruyu inceleyin.


Soru 62:

Yukardaki soruda çemberimiz 4.bölgede olsaydı, çemberin denklemi ne olurdu?

Çözüm:

Çözüme başlamak için soruya uygun bir şekil çizelim.

 

 

 

 

 

 

MT uzunluğu da yarıçap olacağına göre, bütün yapılacak iş, bir noktanın bir doğruya uzaklığını veren formülden faydalanarak, x uzunluğunu bulmaktır. (formülü bilmiyorsanız, analitik geometri girişine bakın)

3x + 4y – 24 = 0 denkleminde, a=3, b=4 ve c = -24 ve şekle göre MT = x olacağına göre değerleri formülde yerine koyalım;

 

 

eşitliğinden x=6 bulunur.

(Uyarı: Mutlak değer ifadesinin 2 türlü açılacağını biliyorsunuz. Yukardaki eşitlikten x=-4 ve x=6 bulunur ki bize x’in pozitif değeri lazım olduğu için x için 6 değerini aldık.)

Aradığımız çember denklemi; (x-6)2+ (y+6)2 = 36 olur.

(Not: Bir önceki soruyu bu yolla çözerseniz konuyu iyice anlamış olursunuz.)


Soru 63:

x2 + y2 + 5x + ky + 4 = 0 çemberinin y eksenine teğet olması için k kaç olmalıdır?

Çözüm:

Çemberin y eksenine teğet olduğu noktada x değeri 0 olacaktır. Denklemde x yerine 0 koyalım;

 y2 + ky + 4 = 0 denklemini elde ederiz ki, çember y eksenine teğet olduğu için bu denklemin tek kökü olmalı, yani = 0 olmalıdır. a=1, b=k, c=4 olduğuna göre, = b2 – 4ac = 0  k = 4 bulunur.


Soru 64:

(x-3)2 + (y-4)2 = 9 çemberi ile x2+y2 = k2 çemberinin ayrık olması için k ne olmalıdır?

Çözüm:

Ayrık çemberler, iç içe olmayıp birbirini kesmeyen çemberlerdir.

 

 

 

 

 

O1O2 > 3 + k olmalıdır. 5 > 3 + k     k < 2 olur.


Soru 65:

(2k – 2)x2 + (3k – 4)y2 + 2kx +8y = 0 denklemi bir çember belirttiğine göre çemberin yarıçapı kaç birimdir?

Çözüm:

Çember denkleminde x2 ve y2 nin katsayıları bir olmak zorunda olduğuna göre soruyu çözelim. Önce k’yı bulalım.

2k – 2 = 3k – 4     k = 2

Bulunan bu değeri denklemde yerine koyarsak;

2x2 + 2y2 + 4x +8y = 0     x2 + y2 + 2x +4y  = 0

Önceki çözümlere bakarak r’yi siz bulun. (r = )


< Soru 56 – 60

Çözümlü Analitik Geometri Soruları Ana Sayfa