Çözümlü Matematik Problemleri – Soru 31 – 35

Soru 31:

Bir mağaza gömlek fiyatında %20 indirim yapınca satışlar %20 artıyorsa kasaya giren parada % kaç değişim olur?

Çözüm:

Gömlek fiyatı 100 TL olup, günde 100 gömlek satılsın. Bir günde kasaya giren para 100.100=10 000 TL dir. Gömlek fiyatı %20 indirilirse bir gömlek 80 TL’ye satılacaktır. Günlük satış adedi ise % 20 artacağından günde 120 gömlek satılır. Gün sonunda kasaya giren para 80.120 = 9 600 TL dir. Kasaya giren parada 10 000 – 9 600 = 400 TL azalma olur. Yüzdesini bulalım;

10 000 TL de          400 TL azalma varsa

100 TL de                 x        =>     x=%4 azalma


Soru 32:

3 limonu 5 TL ye alıp, 5 limonu 3 TL den satan bir satıcı % kaç zarar eder?

Çözüm:

3 ve 5 in EKOK’u 15 olduğuna göre bu satıcı 15 limon alıp satsın.

3 limonu 5 TL ye aldığına göre, 15 limonu 25 TL ye alır,

5 limonu 3 TL ye sattığına göre, 15 limonu 9 TL ye satar.

25 TL lik alışverişteki zararı 25-9= 16 TL olduğuna göre, 100 TL lik alışverişte zarar 64 TL dir. Yani satıcımız %64 zarar eder.


Soru 33:

5 limonu 12 TL den alan bir satıcı, 3 limonu kaça satmalıdır ki %50 kar etsin?

Çözüm:

Satıcının 15 limon alıp sattığını düşünelim. 15 limonu 36 TL ye alır. 36 nın %50’si 18 olduğuna göre satıcının eline 36+18=54 TL geçmelidir. Yani 15 limonu 54 TL’ye satmalıdır.

3 limonu da 54/5=10,8 TL ye satarak %50 kar eder.


Soru 34:

% 15 zararla 51 TL ye satılan bir mal, % 15 karla satılsaydı kaça satılırdı?

Çözüm:

Mal 100 TL olsun. % 15 zararla satılırsa satış fiyatı 85 TL olur. Orantıyı kuralım;

100 TL lik mal 85 TL ye satılırsa

x TL lik      mal 51 TL ye satılır.    =>    x = 60 TL

 

60 TL lik bir mal ise % 15 karla 69 TL ye (siz bulun) satılır.


Soru 35:

Bir markette sabunlar 3 lük ve 4 lük paketler halinde satılmaktadır. 4 lük paketteki bir sabunun fiyatı, 3 lük paketteki bir sabuna göre % 20 daha ucuzdur. 4 lük bir paket 3 lük pakete göre 1 TL daha pahalı olduğuna göre 3 lük paketin fiyatı nedir?

Çözüm:

3 lük paketteki bir sabunun fiyatı 100 TL olsun. 4 lük paketteki bir sabunun fiyatı % 20 daha ucuz olduğuna tanesi 80 TL dir.

3 lük paketin fiyatı: 3.100=300 TL

4 lük paketin fiyatı: 4.80  = 320 TL olur. Orantıyı kuralım;

 

3 lük paket 300 TL iken 4 lük paket 20 TL fazla ise

3 lük paket  x TL  iken    4 lük paket 1  TL fazla   =>   x = 15 TL

Sağlama: 3 lük paket 15 TL ise bir tane sabun 5 TL olur. 4 lük paketteki bir sabun ise % 20 daha ucuz olduğundan tanesi 4 TL olur.

4.4=16 TL  4 lük paketin fiyatı.


< Soru 26 – 30  –  Soru 36 – 40 >

Çözümlü Matematik Problemleri Ana Sayfa