Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji – Soru 1

Standart oluşum entalpileri (oluşum ısıları)

H2S(g): -21kj/mol, H2O(s): -286kj/mol ve SO2(g): -297kj/mol olduğuna göre

Screen Shot 2015-01-03 at 16.30.34

tepkimesinin standart entalpi değişimini bulunuz.

Çözüm: Tepkimemiz bir yanma tepkimesi olduğuna göre ekzotermik olacağından sonuç negatif bir değer olmalıdır. Pozitif bir değer buluyorsanız yaptığınız işlemleri gözden geçirmelisiniz.

Uyarı: Tüm yanma tepkimeleri (O2 ile birleşmeler) ekzotermik olup sadece N2 ve O2 arasındaki tepkimeler endotermiktir. Bu bilgiyi kimya genel kültürü olarak bilin.

H0 = Hürünler – Hgirenler

H0 = [ 2.(-286) + 2.(-297) ] – [ 2.(-21) + 3.0 ]

(Oksijenin standart oluşum entalpisini sıfır olarak aldık, çünkü elementlerin en kararlı doğal hallerinde standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilir.)

İşlemi yaparsak H = -1124kj olarak bulunur. Sonuç negatif olduğuna göre tepkimemiz ekzotermiktir.

Soru 2 >


Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *