Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji – Soru 2

Standart oluşum entalpileri;

CaCO3(k): -1207kj/mol, CaO(k): -638kj/mol ve CO2(g):-396 kj/mol olarak verildiğine göre

Screen Shot 2015-01-03 at 17.31.47

tepkimesinin standart entalpi değişimini bulunuz.

Çözüm: Tepkime kireç taşından (CaCO3) sönmemiş kireç (CaO) elde edilme tepkimesidir. Tepkimenin endotermik olması gerekir. Yani sonuç (+) bir değer çıkmalıdır. Tepkime ekzotermik olsaydı doğada kireç taşı diye bir madde zor bulunurdu.

İşlemi yapalım:

Ho = H(ürünler) – H(girenler)

H0 = [ (-638) + (-396) ] – [ -1207 ] = +173 kj/mol olur.

< Soru 1Soru 3 >


Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *