Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji – Soru 3

1 mol C3H8 yandığında 2222kj ısı açığa çıktığına göre C3H8‘in standart oluşum entalpisini bulunuz.

CO2(g) için H0 = -394kj/mol

H2O(s) için H0 = -286kj/mol

Çözüm: Bu tür sorularda önce tepkimeyi doğru yazmak gerekir. Hidrokarbonlar (C ve H bileşikleri) yandıklarında daima CO2 ve H2O oluşur. Tepkimeyi denkleştirirken önce C, sonra H ve en son da O katsayıları bulunur.

Screen Shot 2015-01-03 at 16.51.53

yazalım. Sol tarafta 3 C olduğundan sağ tarafta 3CO2 ve sol tarafta 8 H olduğundan sağ tarafta 4 H2O oluşur. Sağ tarafta 10 O olduğuna göre sol taraftaki O2 nin katsayısı 5 olur. Bu durumda tepkimemiz

Screen Shot 2015-01-03 at 16.52.00

şeklindedir.

Tepkimemiz ekzotermik olduğuna göre standart entalpi değişimini (-) işaretli olarak kullanmalıyız.

H0 = (ürünler) – H(girenler) eşitliğinde değerleri yerlerine koyalım;

-2222 = [ 3.(-394) + 4.(-286) ] – ( x + 5.0 )

X : C3H8‘in standart oluşum entalpisi

5.0 : = O2‘nin standart oluşum entalpisi

Yukardaki eşitlikten x = -104 kj/mol bulunur.

< Soru 2Soru 4 >


Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *