Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji – Soru 4

Screen Shot 2015-01-03 at 16.56.13

olduğuna göre aynı koşullarda su buharının yoğunlaşma ısısı kaç kcal/mol dür?

Çözüm: Screen Shot 2015-01-03 at 16.56.33 tepkimesinin entalpisi soruluyor.

Verilenlere bakarsak, 2.tepkime denklemini aynen, 1. tepkime denklemini ters çevirerek soruyu kolayca çözebiliriz.

Screen Shot 2015-01-03 at 17.01.08

Tepkimeler taraf tarafa toplanırsa H2 ve O2 ler birbirini götürür ve;

Screen Shot 2015-01-03 at 17.02.14

bulunur.

Bu tür sorularda önemli olan işaretin (+) veya (-) olduğuna dikkat etmektir. Üniversite sınav sorularında genellikle aynı sayının bir (+) bir de (-) değeri vardır. Biraz kimya kültürüne sahip bir öğrenci yoğunlaşmanın ekzotermik olduğunu bilir ve sonucu (-) bir değer olarak bulur.

< Soru 3Soru 5 >


Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *