Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji – Soru 5

Amonyak gazının oluşma entalpisi -11kcal/mol olduğuna göre

Screen Shot 2015-01-03 at 17.07.38tepkimesinin standart entalpi değişimini bulunuz.

Çözüm: Önce amonyağın (NH3) oluşma tepkimesini yazalım.

Screen Shot 2015-01-03 at 17.07.45

1 mol NH3 oluşurken 11 kcal ısı açığa çıkıyorsa 2 mol NHoluşurken 2.11 = 22 kcal ısı açığa çıkar. Bu durumda;

Screen Shot 2015-01-03 at 17.07.51 yazılabilir.

Soruyu yanıtlamak için tepkimeyi ters çevirmek yeter.

Screen Shot 2015-01-03 at 17.07.58

Yani tepkimemiz endotermik bir tepkimedir.

< Soru 4Soru 6 >


Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *