Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji – Soru 6

MgO(k)’in standart oluşum entalpisi -600kj/mol olduğuna göre 16 g Mg ile 16 g O2 nin birleşmesinden ne kadar ısı açığa çıkar? (Mg:24 , O:16 )

Çözüm: Entalpi ile süslenmiş bir artık madde sorusu. (9.sınıf 2.bölümde 1, 3 ve 5. soruları inceleyin.)

Screen Shot 2015-01-03 at 17.12.45 tepkimesinde 24g Mg ile 16g O2 birleşmektedir. Bu durumda 16g Mg ile daha az miktarda O2 birleşecektir. Yani tepkime sonunda Mg’nin hepsi tükenecektir. Öyleyse orantıyı Mg üzerinden kurmak gerekir.

24 g Mg’nin MgO ya dönüşmesinde 600kj ısı açığa çıkıyorsa

16 g Mg’nin MgO ya dönüşmesinde x kj ısı açığa çıkar

Orantıdan x = -400kj bulunur.

< Soru 5Soru 7 >


Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *