Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 30

0,3M 100mL H3PO4 çözeltisini tamamen nötralleştirmek için 900mL NaOH çözeltisi kullanıldığına göre, NaOH çözeltisinin pH değeri kaçtır?

Çözüm: Atom ağırlıkları verilmediğine göre mol ağırlıkları ile işimiz yok. Çözümü doğrudan mol sayıları üzerinden yürüteceğiz. Önce tepkime denklemini yazalım;

H3PO4 + 3NaOH Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Na3PO4 + 3H2O

Tepkimeye göre 1 mol H3PO4 için 3 mol NaOH gerekli. Bu durumda H3PO4’ün mol sayısını bulursak NaOH’in de mol sayısını bulmuş olacağız.

H3PO4’ün mol sayısını bulalım;

M=n/V  =>  0,3 = n/0,1  =>  n=0,03mol

Tepkimede 0,03mol H3PO4 için 3.0,03=0,09mol NaOH kullanılmıştır. pH değeri sorulduğuna göre NaOH’in molar derişimini bulmalıyız.

M=n/V = 0,09/0,9 =0,1M

[NaOH] = 0,1M olduğuna göre;   NaOH Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Na+ + OH

İyonlaşma tepkimesinden [OH] derişimi de 0,1=10-1M

olur. pOH = -log10-1 = 1  =>  pH=13 olur.

< Soru 29


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

One comment

Leave a Reply to nursah Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *