Hidrokarbonlar – Soru 2

Bir doymuş hidrokarbonun 3 gramı tam olarak yakıldığında normal koşullarda 4,48L CO2 oluşuyorsa bu hidrokarbonun formülü nedir? (C:12, H:1)

Çözüm: 4.48L CO2 0,2 mol CO2 demektir (siz de bulun).

1 mol CO2 de 12 g C varsa

0,2 mol CO2de x g C vardır.    =>   X = 2,4 g C

3 g hidrokarbonun 2,4 gramı C olduğuna göre 0,6 gramı da H dir.

Bu hidrokarbonda; 2,4/12 = 0,2 mol C’ na karşılık 0,6/1 = 0,6 mol H var demektir. Katsayıları 10 ile genişletirsek formülümüz C2H6 olur.

Not: Niye 5 ile değil de 10 ile genişlettiğimizi de siz düşünün.

< Soru 1Soru 3 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

2 comments

Leave a Reply to Huseyin kemirgen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *