Alkoller ve Eterler – Soru 14

Etil alkol ve dimetil eter karışımının 2 molü yeteri kadar Na ile tepkimeye sokulduğunda N.K da 5,6 L H2 elde edildiğine göre karışımda kaç mol eter vardır?

Çözüm: Na sadece alkole etki eder, etere etki etmez. Tepkimeyi yazıp orantıyı kuralım;

     CH– CH– OH + Na   ok   CH– CH– ONa + ½ H2

Tepkime denklemine göre 1 mol alkolden 0,5 mol (11,2 L ) H2 elde edildiğine göre 5,6 L H2 0,5 mol alkolden elde edilir. Karışımda 2-0,5 = 1,5 mol eter vardır.

< Soru 13Soru 15 >


Alkoller ve Eterler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *