Alkoller ve Eterler – Soru 15

Etil alkolün k.n. 78 0C iken aynı kapalı formüle sahip dimetil eterin k.n –250C dir. Bu kadar büyük farkı nasıl açıklarsınız?

Çözüm: Olayı anlamak için açık formülleri yazalım;

Etil alkol       :   CH3 – CH2 – OH

Di metil eter:   H3C – O – CH3

Dikkat ederseniz etil alkolde O atomuna bağlı olan bir H atomu var. Bu nedenle H bağı söz konusu. (Kimya sözlüğünden H bağını okuyun)

Di metil eterde ise O atomu H atomu ile değil C atomu ile elektron ortaklaşması yapmıştır. (Olayı kolay anlamanız için eterin açık formülünde CH3– yerine H3C- yazdık)

Yani etil alkolde H bağı varken eterde H bağı yoktur. H bağının olması moleküller arasındaki çekim kuvvetini artırır. Çekim kuvvetinin artması k.n.nı yükseltir.

< Soru 14Soru 16 >


Alkoller ve Eterler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *