Alkoller ve Eterler – Soru 16

Sodyum metilat ile n-propil bromürün tepkimesinden hangi ürün elde edilir?

Çözüm: Bu tür sorularda maddelerin formüllerini yazarak tepkime hakkında az çok fikir sahibi olabilirsiniz (bu konu hakkında bilgim yok deyip soruyu geçmeyin).

Sodyum metilat:   CH– ONa

Sodyum metilattaki Na atomu ile, n-propil bromürdeki Br atomu birleşerek NaBr oluşturur, Na’dan boşalan yere de propil gelir ve metil propil eter elde edilir.

CH– ONa + Br – CH– CH– CH3   ok   CH– O – CH– CH– CH3 + NaBr

NOT: Alkollerin yükseltgenmesi ve ester oluşturması ile ilgili soruları keton, aldehit, asit ve ester bölümünde bulabilirsiniz.

< Soru 15


Alkoller ve Eterler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *