Alkoller ve Eterler – Soru 2

2 karbonlu 1 organik bileşiğin 0,1 molü yakıldığında 0,3 mol O2 harcanıyor ve 0,3 mol H2O oluşuyor. Bu bileşiğin kapalı formülü nedir?

Çözüm: Çözümü kolaylaştırmak için katsayıları 10 ile genişletelim. Yani 1 mol bileşiği yaktığımızda 3 mol O2 kullanılıyor ve 3 mol H2O oluşuyor.

Tepkimeyi yazalım;

C2 …   + 3O2   ok  2CO2 + 3H2O

Sağ tarafta 3 mol H2O olduğuna göre bileşikte (sol tarafta) 6 mol atom H vardır. Sağ tarafta 7 mol atom O var. Sol tarafta 6 mol atom (3O2) oksijen olduğuna göre bileşikte 1 tane O atomu olmalıdır. Bu durumda bileşiğin formülü C2H6O şeklindedir.

Not: Bu tür sorular oldukça kolaydır. Bütün olay her 2 taraftaki atom sayılarını eşitlemektir.

< Soru 1Soru 3 >


Alkoller ve Eterler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *