Alkoller ve Eterler – Soru 3

23 g etil alkolü yakmak için normal koşullarda kaç L O2 gereklidir? (C:12, H:1, O:16)

Çözüm: Bu tür sorularda tepkime denklemini doğru yazarsanız soruyu basit bir orantıyla kolayca çözersiniz. Oksijen içeren bileşikler yakıldığında bileşiğin yapısındaki oksijeni göz önüne alırsanız tepkime denklemini doğru yazmış olursunuz. Buna göre tepkime denklemini doğru yazalım;

C2H5-OH + xO2  ok   2CO2 + 3H2O

(Yanma tepkimelerinde önce CO2 sonra H2O ve en son O2 denkleştirilir)

Sağda 7 mol atom O var. Sol tarafta bileşiğin yapısında 1 mol atom O olduğuna göre O2’nin katsayısı x=3 olmalıdır.

1 mol etil alkol 46 g (siz de bulun) olduğuna göre orantıyı kuralım;

   46 g etil alkolü yakmak için     3.22,4 L O2 gerekliyse

   23 g etil alkolü yakmak için             x L O2 gereklidir

   Orantıdan x=33,6 L bulunur.

< Soru 2Soru 4 >


Alkoller ve Eterler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *