Alkoller ve Eterler – Soru 6

0,1 mol alkol ile yeterli miktarda Na dan normal koşullarda 1,12 L H2 ve 6,8 g alkolat elde edildiğine göre alkolün formülü nedir?

(C:12, H;1, O:16, Na:23 )

Çözüm: Soruyu kolayca çözmek için katsayıları 10 ile genişletelim.

Bu durumda 1 mol alkolden normal koşullarda 11,2 L yani 0,5 mol H2 elde edilmiştir. Bu da bize alkolde 1 tane OH gurubu olduğunu gösterir. Alkolün genel formülünü R-OH ile göstererek tepkime denklemini yazalım;

R-OH + Na   ok   R-ONa + ½ H2

!0 ile genişletme sonucu 1 mol alkolatın ağırlığı 68 g dır. Bunun 39 gramı O ve Na (16+23) olduğuna göre R nin ağırlığı 68-39=29 g olur ki bu ağırlığa uyan alkil (siz bulun) C2H5– dir. Alkolün formülü de C2H– OH olur.

< Soru 5Soru 7 >


Alkoller ve Eterler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *