Alkoller ve Eterler – Soru 7

6,2 g glikol ile 10,2 g potasyumdan normal koşullarda en çok kaç L H2 elde edilir? (C:12, H:1, O:16, K:39)

Çözüm: Bu tür sorularda genellikle maddelerden biri artar. Tepkime denklemini yazarak artan maddeyi bulalım,

Screen Shot 2015-12-11 at 22.19.17

1 mol glikol 62 g olduğuna göre (siz de bulun), 62 g glikol ile 78 g K tepkimeye girmiş ve normal koşullarda 22,4 L H2 elde edilmiştir. Basit bir düşünüşle 6,2 g glikol ile 7,8 g K nın tepkimeye girdiğini görürüz. Soruda verilen değerlere göre glikolün tamamı tükenirken K dan bir miktar artmıştır. Orantıyı glikol üzerinden kurarsak;

     62 g glikolden       22,4 L H2 elde edilirse

     6,2 g glikolden       x L H2 elde edilir.         x=2,24 L

< Soru 6Soru 8 >


Alkoller ve Eterler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *