Alkoller ve Eterler – Soru 8

Toplam 3 mol etilalkol ve glikol karışımını yakmak için 8 mol O2 gerekli olduğuna göre karışımda kaç mol etil alkol vardır?

Çözüm: Her 2 bileşiğin yanma tepkimelerini yazalım;

             C2H5-OH + 3O2   ok   2CO2 + 3H2O

             (CH2)2(OH)2 + 5/2O2   ok   2CO2 + 3H2O

Etil alkolün mol sayısına x dersek glikolün mol sayısı (3-x) olur.

1 mol etilalkolü yakmak için 3 mol, 1 mol glikolü yakmak için de 5/2 mol O2 gerekli olduğuna göre denklemi kuralım;

x.3 + (3-x).5/2 = 8     Bu eşitlikten x=1 mol bulunur.

Not: Çözümde yanma tepkimelerinde katsayılar hazır verilmiştir. Siz bu katsayıları kendiniz hesaplarsanız çok iyi bir iş yapmış olursunuz.

< Soru 7Soru 9 >


Alkoller ve Eterler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *