Kimya Bilimi – Soru 2

Al(OH)3 , (NH4)2SO4, NH4Cl, Cu3(PO4)2, FePO4 bileşikleri nasıl okunur?

Çözüm:

Al(OH)3: Metal-ametal bileşiği gibi düşünülür. Mono, di … gibi önekler kullanılmaz. Alüminyum hidroksit diye okunur.

(NH4)2SO4: Katyon da anyon da kök sınıfına giren iyonlardır. Sadece iyonların adları söylenir. Bileşiğimiz amonyum sülfat diye okunur. Di amonyum sülfat yanlış okuma şeklidir.

NH4Cl: Katyon kök yapısında bir iyondur. Ön ekler kullanılmaz. Amonyum klorür diye okunur.

Cu3(PO4)2: PO4-3 değerlikli olduğuna göre bakır iyonu +2 değerliklidir. Bu durumda bileşiğimiz bakır(ll) fosfat diye okunur.

FePO4: PO4-3 değerlikli olduğuna göre demir iyonu +3 değerlikli olmak zorundadır. Bileşik demir (lll)fosfat veya ferri fosfat diye okunur.FePO4 formülü Fe3(PO4)3ün sadeleşmiş halidir.

Liseler için Kimya Sözlüğü tanımı için tıklayın: Bileşik Oksit

< Soru 1


Kimya Bilimi Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *