Atom ve Periyodik Sistem – Soru 10

90 g su bir süre elektroliz edildiğinde katotda 3 g hidrojen toplandığına göre, suyun % kaçı elektrolize uğramıştır? (H=1,O=16)

Çözüm: Su elektroliz edildiğinde hidrojen ve oksijen ele geçer.

H2O ——> H2 + 1/2O2

Yukardaki denkleme göre 2 g hidrojen eldesi için 18 g su elektroliz edilmelidir. Bu durumda basit orantıyla 3 g hidrojen eldesi için 27 g suyun elektroliz edilmesi gerektiğini buluruz. Yüzdeyi bulmak için orantı kuralım:

90 g suyun                  27 gramı elektroliz edildiyse

100 g suyun                 x  gramı elektroliz edilir

Screen Shot 2014-05-22 at 01.43.45

< Soru 9  –  Soru 11 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *