Atom ve Periyodik Sistem – Soru 11

Cam çubuk ipek kumaşa ipek kumaşa sürtülürse çubuk (+)  kumaş ta (-) yükle yüklenir. Bunu nasıl açıklarsınız?

Çözüm: Başlangıçta her 2 madde de nötr idi. Yani proton sayıları elektron sayılarına eşitti. Sürtme sonucunda cam çubuktaki elektronların bir kısmı ipek çubuğa geçtiğinden çubuk (+) ,kumaş (-) yükle yüklenir. Yani bu olay eksi yüklerin (elektronların ) hareketleri sonucu oluşmuştur. (+) yükler (protonlar) hareket etmez.

Bir madde (+) yükle yükleniyorsa elektron kaybettiği içindir, yoksa başka bir maddeden (+) yük gelmemiştir.

< Soru 10  –  Soru 12 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *