Atom ve Periyodik Sistem – Soru 18

 19X+1 ile 16Y-2 izoelektronik iyonlar olduğuna göre hangisinin atom çapı daha küçüktür?

Çözüm: Her ikisinde de 18 elektron var. X iyonunun çekirdeğinde 19 proton, Y iyonunun çekirdeğinde ise 16 proton var. X iyonunun proton sayısı daha fazla olduğuna göre elektronlar daha büyük bir kuvvetle (Coulomb yasası) çekileceğinden 19X+1 iyonunun çapı daha küçük olur.

Liseler için Kimya Sözlüğü tanımı için tıklayın: Atom Çapı

 

< Soru 17  –  Soru 19 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *