Atom ve Periyodik Sistem – Soru 30

Periyodik çizelgede 3. periyot 5A grubunda bulunan bir elementin kütle numarası 31 ise çekirdeğinde kaç nötron vardır?

Çözüm: Verilen bilgiye göre elementin elektron dizilişi 2) 8) 5) şeklindedir. Buradan da elementin 2+8+5= 15 elektronu dolayısıyla 15 protonu olduğunu anlarız. Kütle numarası, proton+nötron olduğuna göre elementimizin 31-15 = 16 nötronu vardır.

< Soru 29  –  Soru 31 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *