Atom ve Periyodik Sistem – Soru 33

Fosforun kütle numarası 31, nötron sayısı 16 olduğuna göre (PO4)-3 iyonunda toplam kaç elektron vardır? (Oksijenin atom numarası 8 )

Çözüm: Önce P’un elektron sayısını bulalım. Kütle numarası 31, nötron sayısı 16 olduğuna göre 15 proton dolayısıyla 15 elektron vardır. PO4 ‘de 1 tane P ve 4 tane de O atomu vardır. Elektron sayısı 15 + 4.8 = 15 + 32 = 47 olur. İyonumuz -3 değerliğine sahip olduğuna göre (dışardan 3 elektron aldığına göre ) toplam elektron sayısı 47 + 3 = 50 olur.

< Soru 32  –  Soru 34 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *