Atom ve Periyodik Sistem – Soru 34

(SO4)-2 iyonunda toplam 50 elektron olduğuna göre kükürdün periyodik çizelgedeki yeri nerededir? ( Oksijenin atom numarası 8)

Çözüm: Bir elementin periyodik çizelgedeki yerini bulmak için elektron sayısını bulmamız gerekir. İyonumuzda toplam 50 elektron var. Bunun 2 tanesi dışardan gelmiş, geriye kalan 48 elektron 1 tane S ve 4 tane O atomuna ait. 4 O atomunun toplam 4. 8 = 32 elektronu olduğuna göre 48-32 = 16 elektron 1 tane S atomuna aittir. 16 elektronun dağılımı 2) 8) 6) şeklinde olacağına göre S elementi 3. periyot 6A grubundadır.

< Soru 33  –  Soru 35 >


Atom ve Periyodik Sistem Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *