Analitik Geometri – Soru 21 – 25

Soru 21:

Bir üçgenin köşelerinin koordinatları A(0,0), B(8,2) ve C(1,4) ise ağırlık merkezinin (G) koordinatları nedir?

Çözüm:

Soruyu 2 türlü çözelim.

1çözüm formül severler için: Ağırlık merkezinin koordinatları xGve yG olsun.

xG= Screen Shot 2015-12-19 at 19.24.10 = Screen Shot 2015-12-19 at 19.24.17 = 3, yG = Screen Shot 2015-12-19 at 19.24.23 = 2   ok   G(3,2) olur.

2.çözüm analitik severler için:

Screen Shot 2015-12-19 at 19.24.04

AB’nin ortasına D dersek D’nin koordinatları (4,1) olur (siz de bulun). Geometriden biliyorsunuz, bir üçgenin ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası olup, bu noktanın köşeye uzaklığı 2k ise, kenara olan uzaklığı k idi. Yani CG’ye 2k dersek GD k olur. 19.soruya göre çözüm yaparsanız G’nin koordinatlarını (3,2) bulursunuz.


Soru 22:

y= -2x + 6 doğrusunun y eksenine göre simetriğinin denklemi nedir?

Çözüm:

Önsözde simetri soruları için formül vermediğimizi, bu tür soruları mantıkla çözeceğimizi söylemiştik. Şimdi bu soruyu mantıkla çözelim;

Konuyu daha iyi anlamak için doğrunun grafiğini çizelim.

x=0 için y=6

y=0 için x=3

Screen Shot 2015-12-19 at 19.28.04

y eksenini bir ayna gibi düşünürsek fizik bilgilerimize göre doğrunun y eksenine göre simetrisi aşağıdaki şekildeki gibi olur.

Screen Shot 2015-12-19 at 19.29.28

Simetrik doğruya dikkat ederseniz doğrunun ordinat değeri aynı iken absis değeri işaret değiştirmiş, yani eğim -2 iken +2 olmuş. Bu durumda simetrik doğrunun denklemi y=2x + 6 olur.

Not: Demek ki y eksenine göre bir doğrunun simetriğini bulmak için doğru denkleminde sadece x’in işareti değişir.


Soru 23:

3x – 5y +7 =0 doğrusunun y eksenine göre simetriğinin denklemi nedir?

Çözüm:

22.sorudan elde ettiğimiz bilgilere göre yanıt; -3x -5y +7=0 dır.


Soru 24:

x-2y+2=0 doğrusunun x eksenine göre simetriğinin denklemi nedir?

Çözüm:

Doğrunun ve simetriğinin grafiklerini aynı koordinat düzleminde gösterelim. Doğrunun grafik çizimi için (0,1) ve (-2,0) değerlerini kullanalım (bu değerleri siz de bulun).

Screen Shot 2015-12-19 at 19.32.50

Şekle dikkat ederseniz d doğrusunun eğimi pozitif (Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.47) iken ds doğrusunun negatif (-Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.47) bir değerdir. Ayrıca ordinat değeri +1 iken -1 olmuştur. Eğimin ve ordinat değerinin değişmesi için x’in ve sayı değerinin işaretleri değişmelidir. Buna göre simetrik doğrunun denklemi -x-2y-2=0 şeklinde olur. En son elde ettiğimiz eşitliğin her iki tarafını -1 ile çarparsak x+2y+2=0 eşitliğini elde ederiz.

Not: y eksenine göre simetri alınırken sadece x’in işareti değişiyordu. x eksenine göre simetri alınırken de sadece y’nin işareti değişir.


Soru 25:

3x+ 5y-4 =0 doğrusunun x eksenine göre simetriğinin denklemi nedir?

Çözüm:

24.sorudan elde ettiğimiz bilgilere göre yanıt 3x-5y-4=0 dır.


< Soru 16 – 20  –  Soru 26 – 30 >

Çözümlü Analitik Geometri Soruları Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *