Analitik Geometri – Soru 16 – 20

Soru 16:

Screen Shot 2015-12-19 at 18.49.53Yandaki şekle göre ABC üçgeninin alanı nedir?

Çözüm:

Üçgenin taban uzunluğu 10 olduğuna göre tabana ait yüksekliği bulursak soruyu çözmüş oluruz. A noktasının ordinat değeri üçgenin yüksekliği olur. A noktasının koordinatlarını bulmak için AB ve AC doğrularının kesim noktasını bulmak gerekir. AB doğrusunun denklemi;

y= Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.47x + 1 , AC doğrusunun denklemi; y= –Screen Shot 2015-12-15 at 14.02.16x +6 olduğuna göre ortak çözüm yapalım;

Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.47x + 1 = – Screen Shot 2015-12-15 at 14.02.16x + 6   ok   x=4 bulunur. Bu değer herhangi bir denklemde yerine konursa y=3 olur. y değeri aynı zamanda üçgenin yüksekliği olduğuna göre A= Screen Shot 2015-12-19 at 18.57.29 = 15 bulunur.

Not: Doğru denklemlerini bulmakta zorlanıyorsanız 2, 3, 6 ve 7. soruları inceleyin.


Soru 17:

A(1,2) ve B(5,-4) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi nedir?

Çözüm:

İki noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri, bu iki noktayı birleştiren doğru parçasının orta dikmesidir.

Önce orta noktanın koordinatlarını bulalım;

xo = Screen Shot 2015-12-19 at 18.58.38 = 3 ve yo= Screen Shot 2015-12-19 at 18.58.42 = -1

Screen Shot 2015-12-19 at 19.00.53

O noktasından çizilen dik doğrunun denklemini bulalım;

Noktanın koordinatları belli, eğim belli değil, mAB= Screen Shot 2015-12-19 at 19.02.26 = –Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.42 olduğuna göre orta dikme doğrusunun eğimi md = Screen Shot 2015-12-15 at 12.55.22 tür, neden?

Screen Shot 2015-12-19 at 19.04.12 y= =mx+n de bulunan değerleri yerine koyalım.

-1 =Screen Shot 2015-12-15 at 12.55.22.3 +n eşitliğinden   n= -3 bulunur.

Aranılan doğru denklemi de y =Screen Shot 2015-12-15 at 12.55.22x – 3 olur.

 


Soru 18:

Screen Shot 2015-12-19 at 19.06.48Şekildeki doğrular birbirine dik ise d1 doğrusunun denklemi nedir?

Çözüm:

İki doğru birbirine dik ise eğimleri çarpımı -1 idi. d2 doğrusunun eğimi –Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.47 olduğuna göre d1 doğrusunun m1 = 2 olur. d1 doğrusunun denklemini bulmak için eğimi ve bu doğruya ait olan (-1,0) noktasını kullanalım:

y= mx + n  ok   0=2.(-1) +n  ok   n = 2 bulunur, doğru denklemi de y = 2x + 2 şeklinde olur.

Not: Açılara bakarak eğimleri bulmakta zorlanıyorsanız m= Screen Shot 2015-12-19 at 19.10.53 formülünü kullanabilirsiniz. Örneğin d2 doğrusunun eğimi; noktaların koordinatları (0,3) ve (6,0) olduğuna göre m2 = Screen Shot 2015-12-19 at 19.11.02 = –Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.47 olur.

Siz gene de açılara bakarak eğim bulmaya alışın, zamandan kazanırsınız!


Soru 19:

Screen Shot 2015-12-19 at 19.12.37

Yukardaki şekilde Screen Shot 2015-12-19 at 19.12.47 =Screen Shot 2015-12-15 at 13.08.42 ise C’nin koordinatları kaçtır?

Çözüm:

AB’ye 2k dersek BC= k olur. A’dan B’ye absis [3-(-1)]= 4 arttığına göre k başına 2 artma vardır. Dolayısıyla C’nin absisi 2+3=5 olur.

A’dan B’ye ordinat [2-(-4)]=6 arttığına göre k başına 3 artmış. Bu durumda C’nin ordinatı 2+3=5 olur. Öyleyse C’nin koordinatları (5, 5) dir.

Not: Bu tür sorularda sağlama yapmak için mAB=mBC olduğu gösterilir.


Soru 20:

A(5,3), B(1,2) ve C(0,4) olduğuna göre A,B,C noktaları bir üçgen belirtir mi?

Çözüm:

AB doğrusunun eğimi, BC doğrusunun eğimine eşitse 3 nokta aynı doğru üzerinde olacağından üçgen belirtmez.

mAB= Screen Shot 2015-12-19 at 19.15.15 = Screen Shot 2015-12-19 at 21.48.53 ve mBC= Screen Shot 2015-12-19 at 19.15.23 = -2 olduğuna göre eğimler farklıdır. Bu durumda 3 nokta aynı doğru üzerinde olmadığı için bir üçgen belirtir.


< Soru 11 – 15   –   Soru 21 – 25 >

Çözümlü Analitik Geometri Soruları Ana Sayfa

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *