Çözümlü Matematik Problemleri – Soru 11 – 15

Soru 11:

Ali bir işi x günde, Veli aynı işi 3x günde bitiriyor. İkisi birlikte işi kaç günde bitirirler?

Çözüm:

Ali 1 günde işin  1/x‘ini, Veli ise  1/3x‘ini bitirir. Birlikte işi t sürede yaparlarsa 1 günde işin  1/t‘sini yaparlar.

Eşitliği kuralım;    1/x  + 1/3x = 1/t       =>        t= 3x/4   bulunur.


Soru 12:

Bir fabrikada işçi sayısı % 25 artırılıyor. Üretim miktarının aynı kalması için günlük çalışma süresi % kaç azaltılmalıdır?

Çözüm:

Dikkatsiz öğrencilerin büyük kısmı bu soruyu % 25 olarak cevaplarlar. Hele bir de şıkların içinde % 25 varsa bu şıkkı işaretleyerek soruyu doğru çözdük zannederler. Doğru çözümü görelim;

Bu fabrikada 100 işçi günde 10 saat çalışarak 1000 saat iş üretsinler. İşçi sayısı % 25 artarak 125 olduğunda aynı işi üretmek için günde 1000/125  = 8 saat çalışmak yeterli olur. Orantıyı kuralım;

10 saatte     2 saat azalırsa

100 saatte   x azalır       =>         x=20        =>         cevap % 20


Soru 13:

Temel ve İdris bir işi birlikte çalışarak 3 günde bitiriyorlar. 2 gün birlikte çalıştıktan sonra Temel işi bırakıyor. Kalan işi İdris 4 günde bitirdiğine göre, Temel işin tamamını tek başına kaç günde bitirir?

Çözüm:

İdris kalan işi (işin 1/3 ‘ünü ) 4 günde bitirdiğine göre işin tamamını 12 günde bitirir. Bundan sonrasını 2 türlü çözelim,

EKOK yöntemi ile;

Birlikte 3 gün, İdris tek başına 12 gün, EKOK 12 olsun. Yani Temel ve İdris 12m yol boyasınlar. İkisi birlikte günde 12/3 = 4 m boyarlar. Bu 4 m’nin 1 m’sini İdris boyadığına göre Temel 1 günde 3 m yol boyar. Buna göre Temel işin tamamını 12/3 = 4 günde bitirir.

Kesir yöntemi ile;

İşin tamamı 3 günde bittiğine göre 1 günde 1/3 ‘ü biter. İdris 1 günde işin  1/12 ‘sini bitirir. Temel işi t günde bitirsin, eşitliği kuralım;

1/t   +  1/12  = 1/3       =>         t = 4 gün


Soru 14:

Temel bir işi t günde bitiriyor. Aynı işi İdris t+8 günde, birlikte 3 günde bitirdiklerine göre t kaçtır?

Çözüm:

Bu tür sorular kesir yöntemi ile çözülür. Temel bir günde işin 1/t’sini, İdris 1/(t+8)’sini bitirir. İkisi birlikte 1 günde işin  1/3’ünü bitirdiklerine göre eşitliği kuralım;

1/t + 1/(t+8) = 1/3        =>         t=4 bulunur.


Soru 15:

Bir kap boşken a gram, 1/3’ü su ile dolu iken b gramdır. Bu kabın tamamı kaç gram su alır?

Çözüm:

Kabın tamamının aldığı su miktarına m dersek;

a + m/3 = b           =>         m/3  = b – a        =>       m = 3(b – a)


< Soru 6 -10  –  Soru 16 – 20 >

Çözümlü Matematik Problemleri Ana Sayfa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *