Çözümlü Matematik Problemleri – Soru 16 – 20

Soru 16:

Emir bir bilet kuyruğunda baştan n.sırada, sondan 2n.sıradadır. Kuyrukta 59 kişi olduğuna göre Emir baştan kaçıncı sıradadır?

Çözüm:

Bu tür sorularda sıradaki toplam kişi sayısı n+2n-1 dir. Neden? Emir hem baştan, hem de sondan sayımda sayıma dahil olduğuna göre  iki kere sayılmıştır. Dolayısıyla toplam kişi sayısı 1 eksik olarak hesaplanmalıdır.

n +2n – 1 = 59    =>    n = 20


Soru 17:

7 limonu 12 TL den alıp, 4 limonu 9 TL den satan bir manav 45 TL kazandığına göre kaç tane limon alıp satmıştır?

Çözüm:

EKOK yöntemi ile:

7 ve 4 ün EKOK’u 28 olduğuna göre manavın 28 limon alıp sattığı üzerinden soruyu çözelim;

7 limon 12 TL ye alınırsa, 28 limon 48 TL ye alınır.

4 limon 9 TL den satılırsa, 28 limon 63 TL ye satılır.

Manav 28 limon alıp satarsa 63 – 48 = 15 TL kazanır. 45 TL kazanması için 3.28 = 84 limon alıp satmıştır.

Kesir metodu ile;

1 limonun alış fiyatı:  12/7

1 limonun satış fiyatı :

1 limondaki kazancı : 9/4- 12/7 = 15/28TL

Bu değerlere göre orantı kuralım;

1 limondan        15/28 TL kazanırsa

x limondan         45 TL kazanır.       =>           x = 84 bulunur.


Soru 18:

Toplamları 78 olan iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 2, kalan 18 ise küçük sayı kaçtır?

Çözüm:

Büyük sayı x olsun;

x + y = 78 ve x = 2y + 18 (neden?)

Birinci denklemde x yerine 2y+18 yazalım;

2y + 18 + y = 78   =>    y = 20


Soru 19:

Bir yarışmacı doğru yanıtladığı her soru için 10 puan kazanırken, yanlış yanıtladığı her soru için 15 puan kaybetmektedir. 26 soru sonunda 110 puan kazandığına göre yarışmacı kaç soruyu doğru yanıtlamıştır?

Çözüm:

Yarışmacının doğru yanıtladığı soru sayısına x dersek yanlış yanıtladığı soru satısı (26-x) olur.

x.10 – (26-x).15 =110   =>     x=20


Soru 20:

Melis bir merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp, üçer üçer iniyor. Çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından 4 fazla ise merdiven kaç basamaklıdır?

Çözüm:

Merdiven x basamaklı olsun,

Çıkarken attığı adım sayısı = x/2

İnerken attığı adım sayısı  =  x/3

x/2  = x/3 + 4    =>    x = 24

Not: Soruların çoğunu çok kolay bulabilirsiniz. Üniversite sınav sorularının da zor olduğu söylenemez. Önemli olan soruları kısa zamanda doğru olarak çözmektir.


< Soru 11 – 15  –  Soru 21 – 25 >

Çözümlü Matematik Problemleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *