Çözümlü Matematik Problemleri – Soru 21 – 25

Soru 21:

250 kitaptan 20 ve 15’li paket yapılacaktır. En çok ve en az kaç paket yapılabilir?

Çözüm:

20’li paket sayısı x, 15 li paket sayısı y olsun;

20.x + 15.y = 250  Her iki tarafı 5 ile bölelim,

4x + 3y = 50 (Bu tür sorularda sadeleşme varsa mutlaka yapın, soruyu daha kısa zamanda doğru olarak çözersiniz)

4x + 3y = 50

En az yapmak için y=2 alınırsa x=11 olur.   x+y=13

En çok yapmak için x=2 alınırsa y=14 olur. x+y =16


Soru 22:

Bir çiftlikte toplam 20 tane koyun ve tavuk vardır. Ayak sayısı 70 olduğuna göre tavuk sayısı kaçtır?

Çözüm:

Tavuk sayısına x dersek, koyun sayısı (20-x) olur.

x.2 + (20-x).4 = 70  =>   x=5 tavuk

Not:

Bu tür soruları yukardaki şekilde çözmeye alışın. Tavuk sayısına x, koyun sayısına y diyerek yapılan çözümler, hem zaman kaybettirir, hem de işlemde hata yapma olasılığına sebep olabilir.


Soru 23:

Bir çiftlikte toplam 30 inek, koyun, tavuk ve 104 ayak vardır. Koyun sayısı, inek sayısının 2 katından 1 fazla olduğuna göre, çiftlikte kaç koyun vardır?

Çözüm:

Tavuk sayısına x dersek, toplam inek ve koyun sayısı (30-x) olur. x.2 + (30-x).4 = 104  =>  x=8 tavuk dolayısıyla 30-8=22 inek ve koyun vardır. İnek sayısına y dersek, koyun sayısı (2y+1) olur.

y + 2y + 1 = 22  =>  y=7 inek ve 2y+1  =>  15 koyun bulunur. 


Soru 24:

Bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 5 katıdır. Kızı annesinin bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 84 olacağına göre kızını bugünkü yaşı kaçtır;

Çözüm:

Kızın yaşına x dersek, annenin yaşı 5x olur. Kızın annenin yaşına

gelmesi için 4x yıl geçmesi gerekir.

                                  kız            anne

Bugün                          x               5x

4x yıl sonra                 5x             9x

 

5x + 9x  = 84   =>   x = 6

 


Soru 25:

Anne ile kızının yaşları toplamı 36 dır. Kızı, annesinin bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 84 olacağına göre, kızın bugünkü yaşı kaçtır?

Çözüm:

Kızın bugünkü yaşı x ise annenin yaşı (36-x) olur. Anne kızından (36-x)-x = 36-2x kadar büyüktür.

                                       kız               anne

bugün                                x                 36-x

36-2x yıl sonra                36-x            72-3x

 

36-x+72-3x = 84   =>    x = 6


< Soru 16 – 20  –  Soru 26 – 30 >

Çözümlü Matematik Problemleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *