Çözümlü Matematik Problemleri – Soru 61 – 65

Soru 61: 

Bu soru meraklısına:

Bir mağazaya gelen bir müşteri 35 TL’lik ürün alıyor. Bütün 100 TL veriyor. Mağaza sahibi bozuğu olmadığı için parayı komşusuna bozdurup, müşteriye ürünü ve 65 TL’lik para üstünü veriyor. Müşteri gittikten biraz sonra komşu gelip, biraz önce bozduğu 100 TL’nin sahte olduğunu söylüyor. Mağaza sahibi paranın sahte olduğunu kabul edip komşusuna gerçek 100TL veriyor. Satılan ürünün maliyet fiyatı 35 TL olduğuna göre mağaza sahibinin zararı ne kadardır?

 a)35,  b)65,  c)100,  d)135,  e)165

Yanıtlarınızı sayfanın altında bulunan yorum alanından göndermenizi bekliyoruz. Çözüm bir süre sonra yayınlanacaktır.


Soru 62:

Bir tüccar aldığı 2 farklı mala A ve B TL ödemiştir. B’ye ödediği para A’ya ödediği paranın % 60 dır. A malını %15 zararla satan tüccar, B malını kaça satmalı ki satıştan zarar etmesin?

Çözüm:

% sorusu söz konusu olduğuna göre tüccar A malına 100 TL ödesin. B malı 60 TL olur. A malından % 15 zarar ettiğine göre, tüccarın zararı 15 TL dir. Bu zararı karşılamak için B malını en az (60+15) = 75 TL’ye satmalıdır. Bu da % 25 karla satış demektir. (siz de bulun)


Soru 63:

Bir okulda A sınıfındaki öğrencilerin %70’i, B sınıfındaki öğrencilerin ise %60’ı kızdır. A ve B sınıflarında toplam öğrenci sayısının %36’sı erkek olduğuna göre A sınıfındaki öğrenci sayısının, B sınıfındaki öğrenci sayısına oranı kaçtır?

Çözüm:

A sınıfındaki öğrenci sayısı x, B sınıfındaki öğrenci sayısına y diyelim. Soruda x/y soruluyor.

A sınıfındaki kız öğrenci sayısı 0,70.x, B sınıfındaki kız öğrenci sayısı 0,60.y dir. Her iki sınıftaki toplam öğrenci sayısının %64’ü kız (neden?) olduğuna göre aşağıdaki eşitliği yazabiliriz.

(0,70.x + 0,60.y) / (x+y) = 64/100  => 3x = 2y  => x/y=2/3

(işlemleri bir zahmet siz yapıverin)


Soru 64:

Temel’in parası, Dursun’un parasının 1/5’i kadardır. Dursun, Temel’e 26 lira verirse paraları eşit olacağına göre başlangıçta Temel’in kaç lirası vardı?

Çözüm:

Temel’in parasına x dersek, Dursun’un 5x olur. Denklemi kuralım:

x + 26 = 5x – 26    => x = 13


Soru 65:

Ali’nin parası, Veli’nin parasının 3/4’ü, Veli’nin parası ise Selami’nin parasının 2/3’ü kadar olduğuna göre, Selami’nin parası, Ali’nin parasının kaç katıdır?

Çözüm:

Paydaların (4 ve 3) EKOK’u 12 olduğuna göre, Selami’nin 12 lirası olsun. Veli’nin parası 8 lira, Ali’nin parası 6 lira olur. (işlemleri siz yapın) Buna göre Selami’nin parası Ali’nin parasının 2 katı olur.

2.çözüm yolu: Selami’nin parasına x dersek, Veli’nin parası2x/3, Ali’nin parası ise (2x/3).3/4 = x/2 olur. x, x/2’nin 2 katıdır.

 


< Soru 56 – 60  –  Soru 66 – 70 >

Çözümlü Matematik Problemleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *