Çözümlü Matematik Problemleri – Soru 56 – 60

Soru 56:

a gram %25 lik şeker çözeltisine 10 gram su ekleyince, yeni çözeltinin şeker yüzdesi %20 olduğuna göre a kaçtır?

Çözüm:

a gram çözeltinin % 25’si şeker olduğuna göre, şeker miktarı a.25/100 = 0,25.a dır. Çözeltiye 10 gram su eklenince çözelti miktarı (a+10) olur. Orantıyı kuralım;

(a+10) gram çözeltide 0,25.a gram şeker varsa

100 gram çözeltide         20 gram şeker  => 100.0,25.a = (a+10).20

Yukardaki eşitlikten a=40 gram bulunur.

Not: Çözeltiler bir tür karışımdır.


Soru 57:

x gram şeker y gram suda çözünüyor. Bu çözeltinin (karışımın) % kaçı şekerdir?

Çözüm:

Karışım soruları genellikle basit orantılarla çözülür. Soruya uygun orantıyı kuralım;

(x+y) gram karışımda      x gram şeker varsa

100 gram karışımda         % şeker vardır

% = 100.x/(x+y)


Soru 58:

Ağırlıkça %40’ı şeker olan bir çözeltinin 40 gramı ile, ağırlıkça %70’i şeker olan 20 gram çözelti karıştırılıyor. Elde edilen yeni çözeltinin 15 gramında kaç gram şeker vardır?

Çözüm:

1.karışımda 16 gram, 2.karışımda 14 gram şeker vardır.(Bu değerleri siz de bulun) Toplam şeker miktarı 16+14=30, toplam çözelti miktarı 40+20=60 gram olduğuna göre orantıyı kuralım;

60 gram çözeltide 30 gram şeker varsa

15 gram çözeltide   x gram şeker vardır   =>    x = 7,5 gram


Soru 59:

Bir mal %30 karla a TL’ye, %20 zararla b TL’ye satılıyor. Aynı ürün (a+b) TL’ye satılırsa % kaç kar olur?

Çözüm:

Malımızın maliyeti 100 TL olsun. %30 karla satılırsa 130 TL’ye, %20 zararla satılırsa 80 TL’ye satılır. a=130, b=80 olur. (a+b) = 210 olduğuna göre 100 TL lik malda 110 TL kar var. Yani %110 kar olur.


Soru 60:

Bir mağaza aynı ürünün ikincisinde %50, üçüncüsünde ise %70 indirim uyguluyor. Aynı üründen 3 tane alan bir müşteri % kaç indirim sağlamış olur?

Çözüm:

Ürünün maliyeti 100 TL olsun. İkinci ürünün fiyatı 50 TL, üçüncü ürünün fiyatı da 30 TL (neden?) olur. Böylece aynı üründen 3 tane alan bir müşteri 300 TL yerine 100+50+30=180 TL öder.

300 TL de 120 TL indirim olursa

100 TL de   x    TL indirim olur.     =>  x=%40 indirim.


< Soru 51 – 55  –  Soru 61 – 65 >

Çözümlü Matematik Problemleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *