Çözümlü Matematik Problemleri – Soru 51 – 55

Soru 51:

Bir okulda A,B ve C sınıfları ve toplam 108 öğrenci vardır. A sınıfının 1/5’i B sınıfına gönderiliyor. Daha sonra B sınıfının 1/3’ü C sınıfına gönderildiğinde 3 sınıfın da öğrenci sayısı eşit olduğuna göre başlangıçta sınıflarda kaçar öğrenci vardı?

Çözüm:

A sınıfından başlayalım; Başlangıçta A sınıfında x öğrenci olsun. Eşitliği kuralım: x-x/5 = 36   => x=45   (36’yı nerden bulduk)

B sınıfının ilk başlangıçtaki öğrenci sayısına y diyerek eşitliği kuralım: y+9 – (y+9)/3 = 36  =>  y = 45  ( 9, A sınıfından gelen öğrenci sayısı)

C sınıfındaki başlangıçtaki öğrenci sayısı birkaç yoldan 18 bulunur. Demek ki başlangıçtaki öğrenci sayıları; 45, 45, 18 imiş.

(sağlamayı yapın)


Soru 52:

Ali, bir kitabı her gün, bir önceki günden 3 sayfa fazla okuyarak 7 günde bitiriyor. 5. Gün sonunda okuduğu toplam sayfa sayısı, ilk 3 günde okuduğu sayfa sayısının 20/9 katı olduğuna göre kitap kaç sayfadır

Çözüm:

Birinci gün sonunda okuduğu sayfa sayısına x diyelim. 3 gün sonunda okuduğu sayfa sayısı 3x+9, 5 gün sonra okuduğu sayfa sayısı 5x + 30 olur. (Bu değerleri siz bulun)

Soruya göre (5x+30)/(3x+9) = 20/9 olacağına göre x = 6 bulunur. 7 günde okuduğu sayfa sayısı; 6+9+12+15+18+21+24 = 105 olur.

Not: Yukardaki sayıları formül kullanmadan nasıl toplarız? Toplam 7 terim var, bir baştan, bir sondan 2 terimin toplamı 30 eder. 3 tane 30 elde ederiz. En ortadaki 15’i de toplama dahil edersek sonuç 105 çıkar.


Soru 53:

Temel’in parası Dursun’un parasının 4 katıdır. Temel, Dursun’a 10 TL verirse, Dursun’un parası Temel’in parasının 1,5 katı olacağına göre ikisinin toplam kaç TL’si vardır?

Çözüm:

Dursun’un parasına x dersek, Temel’in parası 4x olur. Temel, Dursun’a 10 TL verdiğinde ise durum;

Temel 4x-10, Dursun ise x+10 olur. (x+10)/(4x-10) = 3/2 olacağına göre x=5 dir. İkisinin toplam parası da 20+5=25 TL olur.


Soru 54:

Bir manav kg’ı 100 TL den x kg elma almıştır. Elmaların yarısını 120 TL den, kalan elmaların 1/3’ünü 125 TL den, geride kalan elmaların tümünü 115 TL den satarak 460 TL kazandığına göre x kaçtır?

Çözüm:

Yarısı (1/2) ve kalanın 1/3’ü söz konusu olduğuna göre EKOK yöntemiyle soruyu çözelim. Manavın 6 kg. elma aldığını varsayalım. Elmaların yarısını (3kg) 120 TL den 3.120 = 360 TL

Kalan elmaların 1/3’ünü (1kg.)        1.125 = 125 TL

Geride kalanın (2kg) tümünü           2.115 = 230 TL’ye satar.

6 kg. elma alışverişinden 715-600=115 TL kazanacağına göre, orantıyı kuralım;

6 kg elmadan 115 TL kazanırsa

x kg elmadan 460 TL kazanır.  => x=24kg


Soru 55:

B sayısı, C sayısının 5/4 katı, A sayısı ise B sayısının 3/5 katı olduğuna göre, C sayısı, A sayısının kaç katıdır?

Çözüm:

C sayısı x ise B sayısı 5x/4, A sayısı ise (5x/4).(3/5) = 3x/4 olur. C sayısı da  A sayısının, x/(3x/4) = 4/3 katı olur.


< Soru 46 – 50  –  Soru 56 – 60 >

Çözümlü Matematik Problemleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *