Çözümlü Matematik Problemleri – Soru 96 – 100

Soru 96:

İki gerçel sayının farkı 2, küplerinin farkı 152 olduğuna göre bu iki sayının çarpımı kaçtır?

Çözüm:

Sayılardan biri x, diğeri de y olsun.

x-y = 2 ve x3-y3=152

x3-y3= (x-y)(x2+xy+y2)=152  => x2+xy+y2=76

Sayıların çarpımı sorulduğuna göre x2+y2 yerine (x-y) ve xy türünden bir değer yazmamız gerekir. Yazalım, x2+y2= (x-y)2+2xy

(x-y)2 +2xy+xy=76 bu eşitlikten xy=24 bulunur. (siz de bulun)


Soru 97:

b katının 2a fazlası, 2a katının b fazlasına eşit olan sayı kaçtır?

Çözüm:

Sayımız x olsun,

bx + 2a = 2ax + b

bx – 2ax = b – 2a

x(b – 2a) = b – 2a  => x=1 bulunur.


Soru 98:

Ali bir işi tek başına 6 günde, Veli tek başına 8 günde, Selami ise tek başına 10 günde bitirebilmektedir. İşin bir günde bitmesi için Ali iş gücünü 1,5 katına, Veli 2 katına çıkarırsa Selami iş gücünü kaç katına çıkarmalıdır?

Çözüm:

6, 8 ve 10’un EKOK’u 120 olduğuna göre üçünün yaptıkları iş

120m kumaş dokumak olsun. Ali 1 günde 20m, Veli 15m, Selami ise 12m kumaş dokurlar. Ali iş gücünü 1,5 katına çıkarırsa günde 30m, Veli iş gücünü 2 katına çıkarırsa günde 30m kumaş dokur. Geriye dokunacak 60m kumaş kalır ki Selami bunu 1 günde dokumak için iş gücünü 60/12=5 katına çıkarmalıdır.


Soru 99:

Zeynep’in 6 yıl önceki yaşı bir sayının 2 katı idi. 9 yıl sonraki yaşı ise aynı sayının karesine eşit olacağına göre Zeynep bugün kaç yaşındadır?

Çözüm:

Zeynep’in bugünkü yaşına x diyelim, sayı da y olsun,

x – 6 = 2y

x + 9 = y2 eşitliklerinden x ler yok edilirse 16 = y2 – 2y  => y = 5 olur. buna göre x = 16 bulunur.(işlemleri siz yapın)


Soru 100:

Ali, Veli ve Selami’nin yaşlarının aritmetik ortalaması 15 dir. Ali bugünkü yaşının 3 katına geldiğinde yaşlarının ortalaması 35 olacağına göre Ali’nin bugünkü yaşı kaçtır?

Çözüm:

Ali’nin bugünkü yaşına x, Veli’nin yaşına y dersek Selami’nin yaşı  (45-x-y) olur.(45’i nerden bulduk)

Ali 2x yıl sonra 3x, Veli (y+2x), Selami ise (45-x-y+2x = 45+x-y) yaşında olacaktır. Selami’nin 2x yıl sonraki yaşını başka türlü yazalım;

2x yıl sonra üçünün yaşları toplamı 3.35=105 olur.

2x yıl sonra Selami’nin yaşı (105-3x-y-2x) olacaktır.  Selami’nin 2 yaşını birbirine eşitlersek; 45+x-y=105-5x-y eşitliğinde y’ler birbirini götürür.

x=10 olur.

Not: Verilenlere göre Veli ve Selami’nin yaşlarını bulamayız.


< Soru 91 – 95

Çözümlü Matematik Problemleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *