Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 28

pH değeri 5 olan zayıf HA asidinin 1 litresini tamamen nötralleştirmek için 5,6g KOH kullanıldığına göre asidin Kdeğeri nedir. (KOH:56g/mol)

Çözüm: Önce tepkime denklemini yazalım;

HA + KOH Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 KA + H2O

Tepkimeye göre 1 mol HA, 1 mol KOH tarafından nötralleştirilmektedir. 5,6g KOH ise 5,6/56 =0,1 mol olduğuna göre HA’nın mol sayısı da 0,1 dir. Tabloyu yaparak çözümü tamamlayalım. (V=1L olduğuna göre mol sayılarını molar derişim olarak kullanabiliriz)

 [HA]  [H+]  [A]
 Başlangıç 0,1 0 0
 Değişim -10-5 +10-5 +10-5
 Denge 0,1-10-5 10-5 10-5

KA=[H+].[A] /[HA] olduğuna göre KA =10-5.10-5/(0,1-10-5)

Paydadaki 10-5 değeri 0,1 yanında çok küçük olduğundan ihmal edilir. (ihmal edilmezse ne olur? İşlem uzar, hata yapma olasılığı artar, bulunan sonuç ta ihmal edilmeyle bulunan sonuca çok yakın bir değer olur)

KA = 10-5.10-5/0,1  =>  KA = 10-9 olarak bulunur.

< Soru 27Soru 29 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

One comment

Leave a Reply to Ahmet hilal Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *